Sağlık Hizmetleri 

 Tedavi Yardımından Faydalanan Hak Sahiplerinin Dikkat Edeceği Hususlar 

MUAYENE, TEŞHİS TEDAVİ VE TETKİK İŞLEMLERİNDE

Protokol imzalanmış bir sağlık kuruluşuna giden hak sahibi kurum kimlik kartı ve/veya T.C nüfus cüzdanını ibraz edecek, hak sahibi olup olmadığı T.C. vatandaşlık numarasından ilgili sağlık kuruluşu tarafından kontrol edilecektir.

Hak sahibinin kimlik kartlarının fotokopisi sağlık kuruluşu tarafından, kesilecek faturalara eklenerek Başkanlığımıza gönderilmek amacıyla alınacak, tedavi hizmetinden yararlanan hak sahibi kendisine yapılan tetkik, tahlil ve muayeneye ilişkin belgeleri kontrol ederek faturayı imzalayacaktır.

İlgili sağlık kuruluşu, protokol kapsamı dışına çıkan veya protokol gereği fark ücret talep edilmesi gereken durumlarda, hak sahibine önceden bilgi vermeden fark ücret talep edemeyecektir. Protokol kapsamı içeresinde kalan her türlü tedavi gideri, ilgili sağlık kuruluşu tarafından Başkanlığımıza iletilecek, hak sahibinden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Hak sahibi tarafından Başkanlığımız ile protokol yapılmayan bir sağlık kuruluşundan tedavi hizmetinin alınması durumunda;

  • Fatura bedeli hak sahibi tarafından ödenerek ilgili fatura Kurumumuza ibraz edilecektir.  (Fatura bedeli mevzuat çerçevesinde Danıştay Bütçesinden ödenecektir.) (Ödemenin yapılabilmesi için hak sahibine ait banka hesap numaraları Kurumumuza bildirilmelidir.)
  • Düzenlenen faturalar, “TARAFIMDAN GÖRÜLMÜŞTÜR” yazılarak hasta yada yakını tarafından Ad-Soyad ve yakınlık derecesi belirtilerek imzalanmalıdır.
  • Fatura ekinde mutlaka kimlik fotokopisi yer almak zorundadır.(Hak sahibi yerine yakını tarafından imzalanması halinde imza sahibinin kimlik fotokopisi eklenecektir.)
  • Bedeli peşin ödenerek kuruma hak sahibi tarafından ibraz edilecek faturalarda, sağlık kuruluşunca verilen tüm hizmetlere ilişkin bilgiler açıkça belirtilmeli, fatura ekinde ise verilen sağlık hizmeti (muayene, teşhis, tedavi, tahlil ve tetkikler) ile kullanılan tüm ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin belgeler (istem/sonuç belgeleri, rapor, epikriz, film, liste, tutanak, çizelge v.b )  yer almalıdır.